Friday, 20 March 2009

NEHAS SOPAJ NJE VEPER E GJALLE INTELEKTUALE
Lindur më 19. 7. 1954 në Sllupçan të Kumanovës. Filloren kryen në Opajë, të mesmen në Kumanovë, kurse studimet, gjuhë dhe letërsi shqipe në Shkup. Studimet postdiplomike (dy vite) kryen në Prishtinë, kurse magjistraturën e mbron më 1983. Doktoranturën me titull “Rrëfimi në romanin monologjik shqiptar” e nis në Prishtinë dhe e mbron në Shkup, më 1994. Duke filluar nga viti 1977, punon në gazetën Flaka si përkthyes, ndërkaq duke filluar nga nëntori i vitit 1979, punon në katedrën e Albanologjisë në Shkup.


1973

1. Këngët e blerta, për¬mbledhje poetike, Flaka.- Shkup: 1973, 46.
2. Algje, përmbledhje poetike, NGBG Rilindja.- Prishtinë: 1973, 50.

1975

3. Të fala prej hënës, përmbledhje poetike, NGBG Rilindja, Prishtinë, 1975, fq. 52.
1979

4. Në rreth, përmbledhje poetike, NGBG Rilindja, Prishtinë, 1979, fq. 83.

1980

5. Gjysmëhëna, përmbledhje poetike, në Flaka, Shkup: 1980, 64.

1985

6. Gjëmat e gjëmisë, prozë (tregime dhe novela), Flaka, Shkup, 1985, fq.128.

7. Kolonelit s’ka kush t’i shkruajë, përkthim nga kroatishtja, Rilindja, në vazhdime, Prishtinë 1985.
8. Antologjia e poezisë erotike maqedonase, përkthim nga maqedonishtja, në vazhdime, Flaka, Shkup, 1985.

1987

9. Letër Lirijes prozë (tregime dhe novela), NGBG Rili¬ndja, Prishtinë, 1987, fq.128.

1988

10. Himeret e har¬buara, përmbledhje poetike, Flaka, Shkup, 1988, fq.68.
11. Përralla për peshkun dhe peshkatarin, përkthim nga maqedonishtja në shqipe, Mislla, 1988. fq.52.
12. B. Bojaxhiski: Lulet e para, përkthim nga maqedonishtja, Makedonska kniga,1988,fq. 120.

1993.

13. Në fund të Akeronit, prozë (tregime dhe novela), bot. Flaka, 1993, Shkup, fq.112.
14. Panoramë e letërsisë shqipe për fëmijë (prezentim antologjik), Gj. Fishta, N. Nikaj, E Mekuli, I Kadare, R. Hoxha, B.Dedja, R.Kukaj, Y. Shkreli, K.Çeliku, A.Islami, në rev. Gëzimi, Shkup, 1993-1994.

1994.

14. Rrëfimi në romanin monologjik shkriptar (disertacion doktoranture), gjendet në fondin e Fakultetetit Filologjik në Shkup, 1994.

1996

15. Kazani magjik dhe përralla të tjera (përkthim) Shkup, 1996, fq. 100.
16 Lulet e verdha, poezi, Flaka, Shkup, l996, fq.150.
17. Çapini, dramë-groteskë, Jehona, 1996, nr. 2-3, fq. 65.
18. Rrëfimi në romanin shqiptar, studim letrar, bot. Shkupi, Shkup, 1996, fq. 247.
19. Letërsia moderne, doracak për vitin e IV të shkollave të mesme, Prosvetno delo, Shkup, 1996, 260 fq.
1997.

20. Fluturimi mbi Sllupçan, roman për fëmijë, ShShShM, Shkup, 1997, fq. 145.


1998
201. Paralelet letrare (dy studime: Purolirika shqipe dhe Rrëfimi në romanin shqiptar), bot. Shkupi, Shkup, 1998, 450 fq.

2000

22. Rruga e gaforres, roman, K.Sh. Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2000, 302 fq.
23. Letërsia për fëmijë (tekst universitar), bot. Fakulteti Filologjik, Shkup, 2000, 156 fq.

2001

24. Alga e dalë nga deti, K.Sh., (zgjedhje nga poezia), bot. Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2001, 314 fq.

2002

25. Antologjia e poezisë së pastër shqipe, (prezentim antologjik - 24 autorë me parathënie), bot. K.Sh. Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2002

2003

26. Unaza e humbur, roman, bot. Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2003, fq. 292.

2004

27. Algjet (botim bilingual shqip – maqedonisht), bot. Makavej, Shkup, 86 fq.
28. Gjuhë shqipe dhe letërsi (në koautorësi me A. Hamitin), tekst për vitin IV të gjimnazit të reformuar, bot. Prosvetno Delo, 2004, 351 fq.

2006

29. Energjia negative (Novela ose kallëzime lirike); poezi, prozë, dramë dhe intervistë, bot. Jehona e Karadakut, 2006, fq. 229.

2007

30. Letërsia për fëmijë, tekst universitar (i ripunuar dhe plotësuar); bot. Fak. Filologjik, Shkup, 2007, 246 fq.

2008

31. Alga e dalë nga deti, kolanë botimesh të tjera të letërsisë shqipe dhe maqedonas (parathënie: A. Aliu), Manastir, 2008
32. Shpalimi i herbariumit (studime letrare); bot. Jerhona e Karadakut, Kumanovë, 2008, 145 fq.
33. Individualitete letrare I – Beqir Musliu (studim), bot. Rozafa, Prishtinë 2008, 278 fq.
34. Dragi Mihajllovski: Skënderbeu im, roman (nga maqedonishtja përkth. Nehas Sopaj), bot. Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2008, 217 fq.
Fjala e Lire - Free Speech

No comments: